\ "0 \" mm Tường video LCD

" 0 " Tường video LCD mm

Nhận nuôi   kỹ thuật hiển thị thuật toán điểm để đạt được màn hình FHD điểm tới điểm,   giảm màu thật,   biểu đồ dữ liệu không có điểm dừng, con số không có đường phân chia, vì vậy   " 0 " Tường video LCD mm hoàn toàn giống như một   đầy đủ một   Màn hình LCD.

Tường video LCD

Tường video LCD

Tường video LCD

Tường video LCD

Tường video LCD

 " 0 " Tường video LCD mm

Cùng chia sẻ những cây cột.:

Gửi thư điện tử cho chúng tôi

Thời gian làm việc :
8:00-22:00(Hiện Bắc Kinh)
Fax :
86-0755-23243136
Điện thoại :
86-1371-7004700(Thời gian làm việc)
Email :
saga@atsilu.com
Địa chỉ nhà máy :
4F, Tòa nhà 1, Khu công nghiệp Lebao, Đường Fengxin, Quảng Ninh, Thâm Quyến, Trung Quốc
contact us